Okumak İçin Aşağıya Doğru Sayfayı Kaydırınız

Marka Tescil Hakkında

Ansiklopedia.Com.TR Alan Adlı Sitemizin ; " Ansiklopedia " İsim Hakkı Türk Patent ve Marka Kurumu 6769 Sinai Mülkiye Markaların Korunması Kanunu İle 05.08.2020 Tarihi İtibariyle 10 Yıl Tescillenmiştir.
Marka Bülteni 362 Sayılı Resmi Marka Bülteni 14.12.2020 Tarihli Belgeler İçerisinde; 668.Sayfa İçerisinde Görebilirsiniz.Aşağıdaki Kanun Gereceğince Marka Hakkına Girilebilecek Durumlar Şu Şekildedir ; 

ALTINCI KISIM
Marka Hakkına Tecavüz
Marka hakkına tecavüz sayılan fiiller
Madde 29- (1) Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır:

a) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde
kullanmak.

b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini
kullanmak suretiyle markayı taklit etmek.

c) Markayı veya ayırt edilemeyecek kadar benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği hâlde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak, başka bir şekilde ticaret alanına çıkarmak, ithal işlemine tabi tutmak, ihraç etmek, ticari amaçla elde bulundurmak veya bu ürüne dair sözleşme yapmak için öneride bulunmak.

ç) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu
hakları üçüncü kişilere devretmek.

(2) 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü tecavüz davalarında def’i olarak ileri sürülebilir. Bu durumda kullanıma ilişkin beş yıllık sürenin belirlenmesinde dava tarihi esas alınır.KURUCU
Simion Radu

Ahmet Zeki Taşgar

Buraya Yazı Yazınız