Okumak İçin Aşağıya Doğru Sayfayı Kaydırınız

Yasal Süreçler

Ansiklopedia.Com.TR TPE 6769 Sinami Mülkiyeti Tarafından Tescilli Bir Markadır. Ansiklopedia İçerikleri Dahil Olmak Üzere, İsim (Ansiklopedia) ve Logo Dahil Olmak Üzere Tescillenmiştir. Tescil Tarihi 05.08.2020 Tarihinde Başlamış Olup , Bu Kural Gereği 05.08.2030 Tarihine Kadar (10 Yıl) Tescilli Marka Olarak Sizlere Hizmet Verecektir.

Marka hakkına tecavüze ilişkin cezai hükümler Aşağıdaki Gibidir.


Madde 30-

(1) Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üreten veya hizmet sunan, satışa arz eden veya satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden veya depolayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(2) Marka koruması olduğunu belirten işareti mal veya ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıran kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(3) Yetkisi olmadığı hâlde başkasına ait marka hakkı üzerinde devretmek, lisans veya rehin vermek suretiyle tasarrufta bulunan kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Bu maddede yer alan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır.

(6) Bu maddede yer alan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

(7) Başkasının hak sahibi olduğu marka taklit edilerek üretilmiş malı, satışa arz eden veya satan kişinin bu malı nereden temin ettiğini bildirmesi ve bu suretle üretenlerin ortaya çıkarılmasını ve üretilmiş mallara el konulmasını sağlaması hâlinde hakkında cezaya hükmolunmaz.

KURUCU
Simion Radu

Ahmet Zeki Taşgar

Buraya Yazı Yazınız